เมื่อวันที่ 6 มี.ค.66 เวลา 10.45 น. ที่ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ฝ่ายสงฆ์นำโดย พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน นำประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียนจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะลาที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆวัด และในเขตอำเภอเมืองยะลา ร่วมเวียนเทียนตอนกลางวัน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 66 และรับศีลฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มจากเจ้าหน้าที่ ทั้งภายในบริเวณวัดและนอกวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ตั้งจิตภาวนาปฏิบัติธรรม งดเว้นกระทำความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส และภาวนาให้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็น

การจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชานั้น ได้จัดให้มีการเวียนเทียนในช่วงเวลากลางวันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธี ดังนั้น การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดส่วนใหญ่เขตอำเภอเมืองยะลา ทั้ง 17 วัด จะเลื่อนเวลาในการปฏิบัติธรรมในช่วงพิธีเวียนเทียนให้เร็วขึ้น แต่ก็ยังมีบางวัดที่ยังมีการเวียนเทียนในช่วงเย็น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยพุทธ ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์เหมือนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ