ที่ประชุมมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชนินทร์ กาญจนสุชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.จรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่งในการประชุม นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงประเด็นจากการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เบาบางลง โดยมี น.ส.จรรยารักษ์ สาธิตกิจ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ.2565 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน2,359,964 คน ซึ่งร้อยละ 81.49 เป็นชาวไทย และร้อยละ 18.51 เป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการแปรรูปปลาสลิดส่งต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์รวมถึงการชักชวนให้นักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆสำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ซึ่งในการนี้ได้มี นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในผู้ร่วมประชุมได้กระทู้เสนอแนะผ่านระบบซูม VDO คอนฟาเรน เกี่ยวกับการดึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการรอเวลาเดินทางขึ้นเครื่องในหลายชั่วโมง ได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ที่ภายในได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการในอดีต ร่วมถึงการมาตั้งเมืองหน้าด่านการค้าของชาวฮอลลันดาที่ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์และอื่นๆอีกมาก

ทั้งนี้ภายหลังคณะได้ประชุมเสร็จ จึงได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเป็นจุดที่ 1 ส่วนจุด 2 ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร ต.บางน้ำผึ้ง และจุด 3 ที่วัดจากแดง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเดินทางกลับ