พระมหานพโรจน์ ธัมมิโก เจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก พระสมุห์กันตพัฒน์ สุภัทโท,ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอกพร้อมพระลูกวัดร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ในละแวกใกล้เคียงวัดคลองเตยนอก โดยจัดเป็นโครงการเสบียงบุญ

วันนี้ (2 มี.ค. 66) ที่วัดคลองเตยนอก ได้จัดพิธีทำบุญเมรุประจำปี วัดคลองเตยนอก อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติ ที่ได้จัดพิธีเผาศพ ณ วัดคลองเตยนอก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พระสมุห์กันตพัฒน์ สุภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก ระบุว่า ในชุมชนคลองเตยประชากรเกินครึ่งเป็นผู้มีฐานะค่อนข้างยากจน ปกติแล้วการจัดพิธีศพจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 10,000 บาท ซึ่งทางวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีโครงการช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน รับเผาศพและนิมนต์พระขึ้นสวดบนเมรุให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในวันนี้ทางวัดได้จัดพิธีทำบุญเมรุประจำปี และแจกข้าวสารให้กับผู้มีฐานะยากจนและคนไร้บ้านในชุมชนกว่า 800 ถุง

โดยจัดเป็นโครงการเสบียงบุญแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 700-800 ถุง ก็จะมีข้าวหอมมะลิ ข้าวเสาไห้ ที่ได้รับบริจาคมาจากเฟสบุ๊คและผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค โดยพระสมุห์กันตพัฒน์ สุภัทโท,ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดได้โพสต์ลงเฟสบุ๊คและพี่น้องชุมชนคลองเตยบางคนก็จะได้ทำบุญให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนิมนต์พระสงฆ์ 30 รูป จากวัดอื่นๆ มาร่วมสวดอุทิศส่วนกุศลด้วย ซึ่งวันนี้ได้รับความช่วยเหลือจากญาติโยมในชุมชนร่วมทำบุญ รวมถึงมูลนิธิดวงประทีป และนายสุชัย พงษ์เพียรชอบ หรือ สก.ต่าย ด้วย ที่มาจากการแจกข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตคลองเตย

เริ่มต้นจากทำบุญเมรุประจำปีวัดคลองเตยนอก โดยการดำริของหลวงพ่อพระมหานพโรจน์ ธมฺมิโก เจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก ได้เล็งเห็นว่า ในชุมชนขตคลองเตย 70% มีผู้คนที่ขัดสนและยากจนจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้พระสมุห์กันตพัฒน์ สุภทฺโท, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก ให้จัดมีการทำบุญเมรุประจำปี เพื่ออุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณทั้งหมด ที่มาเผา ณ เมรุวัดคลองเตยนอก รวมถึงศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไม่มีญาติ จึงได้จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาและบังสุกุลให้กับดวงวิญญาณต่างๆ และในการนี้ได้มีการแจกข้าวสารให้กับคนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนยากไร้ในเขตคลองเตย เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ให้กับพี่น้องชุมชน

โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ที่ได้รับจากครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ (ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป), คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย, ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 (กก.2 บก.จร.) และผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน
ซึ่งจากโครงการในกิจกรรมนี้ ได้เห็นว่าเป็นการ “ทำทานให้คนเป็น ทำบุญให้คนตาย” และเป็นการช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ให้กับชุมชนและสร้างจิตสำนึก ความห่วงใย ความสามัคคีระหว่างคณะสงฆ์และชุมชนที่มีด้วยดีต่อกันตลอดมา