วันนี้ (2 มี.ค. 66) ที่วัดคลองเตยนอก ได้จัดพิธีทำบุญเมรุประจำปี วัดคลองเตยนอก อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติ ที่ได้จัดพิธีเผาศพ ณ วัดคลองเตยนอก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
พระสมุห์กันตพัฒน์ สุภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก ระบุว่า ในชุมชนคลองเตยประชากรเกินครึ่งเป็นผู้มีฐานะค่อนข้างยากจน ปกติแล้วการจัดพิธีศพจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 10,000 บาท ซึ่งทางวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีโครงการช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน รับเผาศพและนิมนต์พระขึ้นสวดบนเมรุให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในวันนี้ทางวัดได้ ได้จัดพิธีทำบุญเมรุประจำปี แจกข้าวสารให้กับผู้มีฐานะยากจนและคนไร้บ้านในชุมชนกว่า 800 ถุง โดยนิมนต์พระสงฆ์ 30 รูป จากวัดอื่นๆ มาร่วมสวดอุทิศส่วนกุศลด้วย ซึ่งวันนี้ได้รับความช่วยเหลือจากญาติโยมในชุมชนร่วมทำบุญ รวมถึงมูลนิธิดวงประทีป และนายสุชัย พงษ์เพียรชอบ หรือ สก.ต่าย ด้วย