สมุทรปราการ-เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดมอบเงินเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบโควิด- 19 รอบที่ 7 จำนวน 408 ครัวเรือนเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด 19 ระบาด จำนวน 408 ครัวเรือน แทน น.ส.ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ
โดยมี นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ พร้อม นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เป็นตัวแทนผู้ร่วมมอบเงินเยียวยา
โดยก่อนพิธีมอบได้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิดต่างเดินทางมาแจ้งรายชื่อลงทะเบียน ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมโต๊ะเก้าไว้ จากนั้นทางประธานได้ทำพิธีกล่าวเปิดงาน คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้แจ้งรายชื่อก่อนทยอยมอบเงินเยี่ยวยาให้กับผู้ที่ได้รับกระทบพร้อมกับมอบถุงยังชีพที่ ทาง ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวจัดทำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อีกด้วยนายสมนึก เตรณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ กล่าวว่า เทศบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผบกระทบจากปัญหาโควิดมาอย่างต่อเนื่องแล้ว จำนวน 6 ครั้ง และครั้งนี้จัดว่าเป็นครั้งที่ 7 มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนและได้รับเงินช่วยเหลือแล้วจำนวน 1,891 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5673000 บาท และวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือที่ลงทะเบียนตกค้างรอบที่ 7 รวมจำนวน 408 ราย รวมเป็นเงิน 1,224,000 บาท และจะยังคงเหลือผู้ที่ตกค้างบางส่วน โดยทางเทศบาลจะทยอยมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ครบทุกครัวเรือนต่อไป