เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จักษุชั้นนำของโรงพยาบาลฯอย่างเป็นทางการ ในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมลักษณ์ ควรสงวน นายบารมี ฟักสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางโสภา มีสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ร่วมถึงบริษัท,ห้างร้าน พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยคณะผู้บริหาร แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการร่วมให้การตอนรับจากนั้น นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณภาใส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์จักษุชั้นนำ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เบาบางลง จังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ต้นๆที่มีนักลงทุนมาสนใจมาลงทุน เนื่องจากมีความพร้อมในด้านคมนาคม อุตสาหกรรม โดยทางโรงพยาบาลฯได้คำนึงถึงปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน จึงได้เปิดศูนย์รักษาสุขภาพเฉพาะด้านมากมายร่วมถึงศูนย์จักษุที่เปิดขึ้นใหม่ในแห่งนี้ เพื่อควบคุมในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประชาชนแบบครอบคลุมองค์รวม โดยเฉพาะศูนย์จักษุแห่งนี้ครอบคลุมการรักษาด้านสายตาแบบครบวงจรด้วยเครื่องเทคโนโลยีชั้นสูง สำหรับการตรวจวัดความดันลูกตา เครื่องวัดสายตา เครื่องมลเซอร์รักษาโรคตา และเครื่อง COT สำหรับตรวจวัดจอประสาทตา ในการตอนรับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในปี 2566 ถึงที่มาของการเปิดศูนย์จักษุในครั้งนี้ด้าน นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า ในส่วนจังหวัดฯต้องขอแสดงความยินดีที่ทางโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้คำนึกถึงปัญหาด้านสุขภาพรวมของประชาชนในพื้นที่สมุทรปราการและใกล้เคียง โดยดูจากการเปิดศูนย์จักษุแห่งใหม่นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลในเมืองอีกด้วย