สมุทรปราการ-เทศบาลนครสมุทรปราการดึง 31 ชุมชนติวเข้มเพิ่มทักษะจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานหากพื้นที่มีเหตุเพลิงไหม้สามารถดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นการร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ ต.ปากน้ำ อ.เมือง นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขึ้นต้นให้กับชุมชนในเขตเทศบาลร่วมจำนวน 31 ชุมชน โดยมี นายสมนึก เตรณานนท์ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า และผู้นำชุมชนทั้ง 31 ชุมชนเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการเกิดขึ้นจากสมัยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในเรื่องการเกิดอัคคีภัยในชุมชน เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นชุมชนขนาดใหญ่หนาแน่น หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้มอบหมายให้เทศบาลนครดำเนินการปฏิบัติจึดฝึกอบรมดับเพลิงขึ้นต้นให้กับชุนเป็นประจำต่อเนื่อง โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้นพื้นฐานเรื่องการดับเพลิงให้กับชุมชนดังกล่าว“ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงขั้นต้น หากพื้นที่มีเหตุเพลิงไหม้สามารถดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นการร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่” นายธนเสฏฐ์ กล่าวทิ้งท้าย