สมุทรปราการ-เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่เดินหน้า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเตรียมสร้างโรงกำจัดขยะพลังงานความร้อนจาก RDF ไร้มลภาวะในชุมชนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณโดมเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มกำลังการผลิต

สำหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง RDF ขนาด9.9 เมกะวัตต์ จำนวน 10 โรง ตามที่ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะพลังงานความร้อนเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างที่ประชุมมี นายชนะ หงวนงามศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.มณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายณัฐพล บุญริ้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นายธนสันต์ วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ ผู้นำชุมชน กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ร่วมถึงประชาชนเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เกือบ 1,000 คนก่อนการประชุม นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมี อนุพงศ์ มุทราอิส ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงข้อดีข้อเสียของโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง RDF ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ในครั้งนี้ทั้งนี้การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ได้แสดงความคิดเห็นถึงข้อดีข้อเสียของโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีขยะมากถึง 3,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนส่วนร่วม และยังเป็นการลดประมาณขยะ ซึ่งในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะเพิ่มเป็นทวีคูณมากขึ้นอีกด้วย