สมุทรปราการ-นายกฯ “นันทิดา”พร้อม“ประภาพร” ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธารพิธีจุดเทียงชัยถวายพระพรชัยมงคลมงคล พร้อมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมพิธีมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อาทิเช่น นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ

นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อม นายธนเสฏร์ อุมวงศ์ยนต์ นายสมนึก เตรณานนท์ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง