การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชายชื่อ คิว อรุโณรส นายกสมาคมกีฬาจักรยาน จังหวัดปทุมธานี รอบนี้ผันตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ปทุมธานีเขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ กับการสู้ศึกเลือกตั้งรอบนี้

คิว อรุโณรส เปิดเผยว่า ด้วยความที่จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองใหญ่ แทบจะกลืนไปกับกรุงเทพฯ ผมอยากผลักดันความเจริญของคุณภาพชีวิตให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของเมืองไปพร้อมๆกันต้องการผลักดันนโยบายคุณภาพชีวิตของคนเมืองปทุมธานีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คิว อรุโณรส เข้าสู่ถนนการเมืองในการลงศึกการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้จากการทาบทามของนายอานนท์ นุ่นสุข หัวหน้าทีมผู้สมัคร สส.จังหวัดปทุมธานี พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองปทุมธานี ให้มีความเจริญสมเป็นเมืองหน้าด่าน เป็นเมืองประตูของกรุงเทพมหานคร ด้วยนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ และด้วยสโลแกน “ปทุมธานีจะรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต”ที่ผ่านมาผมเห็นจังหวัดปทุมธานี ไม่มีความเจริญตามที่ควรจะเป็น ปทุมธานีเรามีหลายบริบทมาก

ไม่ว่าจะเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองเกษตร เมืองท่องเที่ยว เมืองแห่งการศึกษา เมืองการค้า เมืองที่มีตลาดใหญ่ค้าปลีก ค้าส่ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สำหรับปทุมธานีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าที่สำคัญ เราต้องผลักดันให้เป็นฮับในการส่งออกในทุกมิติที่จะสามารถส่งสินค้าทางการเกษตรไปทั่วโลกสร้างรายได้แก้ปัญหาพืชผลราคาตกต่ำ อยากผลักดันนโยบายสำคัญ เช่น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน ปัญหาของเกษตรกร การจัดตั้งธนาคารชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตนเองพร้อมที่จะเข้ามาผลักดันและแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนปทุมธานี นี่เป็นตัวอย่างที่เราได้จากการ ฟัง คิด และทำ เพื่อเสนอเป็นนโยบายที่ทำสำเร็จ เหมือนนโยบายประกันรายได้ เกษตรกร ที่พรรคประชาธิปัตย์ ทำได้ไว ทำได้จริง

ที่ผ่านมาตนเองทำงานส่วนรวมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังทำหน้าที่นายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดปทุมธานี เราจะผลักดันให้จังหวัดปทุมธานี มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยให้ประชาชนสามารถขับขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ขอพี่น้องประชาชนให้ความเชื่อมั่นความไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์ ตนเองจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อเข้าไปเป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนในการผลักดันพัฒนาความเจริญของจังหวัดปทุมธานีของเราต่อไปส่องประวัติ นายคิว อรุโณรส นายกสมาคมกีฬาจักรยาน จังหวัดปทุมธานีและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)ปทุมธานีเขต2พรรคประชาธิปัตย์ เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2503 จบการศึกษา :ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง- ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขณะนี้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจักรยาน จังหวัดปทุมธานี

ประสบการณ์ด้านการเมือง ปี 2555 ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.บางเดื่อ อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี ปี 2555 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ปทุมธานี เขต1 อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี

นายคิว อรุโณรส ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่หลายครั้ง อาทิ ปี 2557 แกนนำ และโฆษกเวที กปปส.แจ้งวัฒนะ แต่ที่น่าจับตามองคือกลุ่มสนับสนุน ล้วนเป็นนักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดปทุมธานีและเครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี

“พรรคประชาธิปัตย์ของเราตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องชาวปทุมธานีอย่างแท้จริง เห็นได้จากตัวผู้สมัครของเราในครั้งนี้ มีความใกล้ชิด สนิทสนม และรู้ปัญหาของคนปทุมธานีเป็นอย่างดี ฉะนั้นปัญหาของคนปทุมธานีเราพร้อมที่จะเป็นตัวแทนเข้ามาแก้ไข เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน” นายคิว อรุโณรส ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ปทุมธานีเขต2พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว