นครราชสีมา – นักท่องเที่ยวแห่ชมปราสาทหินพิมายช่วงหยุดยาวคึกคัก ชมความสวยงาม อลังการของปราสาทหินพิมาย

ในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการประกาศให้หยุดยาวในระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565  ทำให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง ต่างพากันทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย ได้มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางมาชมความสวยงาม อลังการของปราสาทหินพิมายกันเป็นจำนวนมาก

โดยปราสาทหินพิมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีทางด้านสถาปัตยกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวใจจังหวัดนครราชสีมา.

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา