วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ROYAL PROJECT STRAWBERRY FESTIVAL 2023” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และท็อปส์ จัดงาน “ROYAL PROJECT STRAWBERRY FESTIVAL 2023” ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ ช่องทางการตลาด และช่วยเหลือกับผู้ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

สำหรับมูลนิธิโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ถือเป็นพระอัฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวเขาอย่างยั่งยืนและถาวร อีกทั้งทรงวางรากฐานโครงการให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาด และจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะหาซื้อบริโภคพืชผักที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมในราคาไม่แพงได้

ส่วนภายในงาน ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงมาให้เราได้ซื้อหากันถึงที่ พร้อมจัดจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี สายพันธุ์พระราชทาน 80 รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รี ผักผลไม้สดจากโครงการหลวง กลุ่มสินค้าแปรรูป กลุ่มชา กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มเห็ด กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มดอกไม้แห้ง พร้อมสินค้าราคาโปรโมชั่นมากมาย

ทั้งนี้ เมื่อช้อปสินค้าภายในงานโครงการหลวง ครบ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี! ถุงผ้าโครงการหลวง มูลค่า 159 บาทจำนวน1ใบ