ช่วงเย็นวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบุญสม บานแย้ม บิดา ดร.แสน บานแย้ม ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่เสียชีวิตด้วยโรคชราด้วยวัย 87ปี

ในงานมี นายธวัชชัย จันทร์สมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นายสมลักษณ์ ควรสงวน นายบารมี ฟักสวัสดิ์ เลขานุการ นายก อบจ.สมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองนายก อบจ.สมุทรปราการ น.ส.มณิฐกานต์ บุญริ้ว น.ส.วลัยพร บานแย้ม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี นายชะอ้อม สังข์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ร่วมถึงญาติสนิทมิตรสหาย สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ข้าราชการตำรวจ-ท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายธวัชชัย นามสมุทร ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ทอดผ้าบังสกุลให้กับผู้วายชนม์ลำดับที่ 1 ตามด้วย นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีพระครูปลัดอนันต์ อินทปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่เป็นผู้พิจารณาผ้าไตร โดยมี น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เป็นผู้ทอดผ้าลำดับที่ 4 มีพระครูวิทูรกิจจาทร หรืออาจารย์จาบ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนามแดงเป็นผู้พิจารณาผ้าไตร และนายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานทอดผ้าฯ และมีพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ หรือพระครูแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นผู้พิจารณาผ้าไตรตามลำดับทั้งนี้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพได้รับเกียรติจาก พระราชสีนาบดี จรัล สิริธมโม เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโต วัดพระอารามหลวง ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์อีกด้วย