สส.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแพรกษา ในพิธีเปิดโครงการ Olympic Day ของนักเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา