องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.สำโรงประจำปีงบประมาณ 2566 สนามกีฬาโรงเรียนกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ

ที่สนามกีฬาโรงเรียนกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายประวิทย์ จารุรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยมี นางอุไร สอนศิริ ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี

ประวิทย์ จารุรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

จากนั้น นายประวิทย์ จารุรัชกุล ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยการลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง ติดตามด้วยเพลงมหาฤกษ์ แล้ว ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงชาติและตัวแทนนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านบ้านละ 2 คนเชิญธงสี พิธีกรประกาศนักกีฬาทั้งหมดตรงกลับหลังเคารพธงชาติเปิดเพลงชาติพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พิธีเชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสาบรรเลงเพลงกราวกีฬา ฯ

นายประวิทย์ จารุรัชกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ยอมออกมากำลังกายสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองจากการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพสมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะนักเรียนสูงอายุถือเป็นการพัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดเครื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนอีกด้วย

เสนาะ วรรักษ์ รายงาน