ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยและอดีต กกต.พร้อมนายวีระ สมความคิด ยื่นหนังสือให้ กกต.ตรวจสอบการจัดประชุมใหญ่ของพรรค รทสช. ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่า ยื่นให้ กกต.ตรวจสอบมีหลักฐานคลิป 8 คลิป ภาพถ่าย 19 ภาพ และพยานบุคคล 1 คน ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคและเอกสารคำร้อง 26 หน้า ขอให้ กกต. ตรวจสอบ 5 ประเด็น คือ 1.การใช้รถหรือยานพาหนะ รถบัสหรือรถตู้มากกว่า 100 คัน ขนคนข้ามจังหวัดมาฟังการปราศรัย เมื่อวันที่ 9 ม.ค.

               นายสมชัย ศรีสุทธิยากร

2.การแจกเสื้อ หมวกและธงใช้ในการปราศรัยไม่เรียกคืน ทำได้หรือไม่ แจกไปประมาณ 4 พันชุดกว่า 1 ล้านบาท แม้เสื้อจะเขียนว่าเป็นทรัพย์สินพรรค แต่เสร็จกิจกรรมไม่เรียกคืนทุกคนนำกลับไปที่บ้าน เรามีหลักฐานแจกเสื้อและหมวกในห้องประชุม ยังมีหลักฐานพยานบุคคลที่พร้อมเป็นพยานยืนยันว่าเขาไม่ใช่สมาชิกพรรคได้รับแจกเสื้อและหมวกจริง ไม่เรียกคืนนำกลับไปได้