ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป (ซีเอ็มจี) รายงานว่า นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้พูดคุยกับประชาชนในหลายพื้นที่ของจีนผ่านระบบทางไกล พร้อมกล่าวคำอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนแก่ประชาชนทั่วประเทศ

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีนได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุในบ้านสวัสดิการ คนงานในบ่อน้ำมันห่างไกล ผู้โดยสารและพนักงานในสถานีรถไฟความเร็วสูง พ่อค้าและลูกค้าในตลาดค้าส่ง รวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบทางไกล

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อวยพรให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสวัสดิ์ในปีเถาะ พร้อมแสดงความปรารถนาว่า ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

โดยเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่ 22 มกราคม