ชาวนาเพชรบุรี 3 ตำบลขอบคุณ “อลงกรณ์” และชลประทานช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาได้รวดเร็วทำไวทำจริงไม่ถึง 24 ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองท่าแร้งทันที

หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้ยื่นหนังสือถึง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.ร้องขอให้นำเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มการสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีลงคลองท่าแร้งนอกเหนือจากการสูบด้วยสถานีสูบด้วยไฟฟ้าที่ประตูน้ำท่าแร้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรชาวนาในตำบลท่าแร้ง ท่าแรงออก และบางขุนไทรซึ่งกำลังประสบภาวะขาดแคลนน้ำที่จะใช้ทำนา

เมื่อวานนี้ (16 ม.ค.) ช่วงเย็นโดยนายอลงกรณ์ได้รับปากที่จะเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากรับหนังสือโดยสั่งการให้ชลประทานดำเนินการทันที

และเพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมง ชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องมาติดตั้งที่ ปตร.ท่าแร้ง เสร็จเรียบร้อย

พร้อมกับเดินเครื่องทันทีเป็นที่พอใจของกลุ่มเกษตรชาวนาใน 3 คำบลดังกล่าวโดยขอบคุณและขื่นชมนายอลงกรณ์ และชลประทานแที่รับปากแล้วแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสมคำร่ำลือว่าทำได้ไวทำได้จริง.