ศรชล.สมุทรปราการ จับมือ กรมอู่ทหารเรือ ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาเพญจพันธ์ และผู้ใจบุญ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งต่างๆที่จำเป็นให้กับ นร.โรงเรียนวัดบ้านขุนสมุทรไทย เพื่อลดภาระผู้ปกครอง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนวัดบ้านขุนสมุทรไทย ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ น.อ.คัคเนศ ปาลศรี หัวหน้าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ หรือ ศรชล. ร่วมกับ กรมอู่ทหารเรือ เจ้าของกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาวังปลานิล จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทเพอร์เฟคเวิร์คแอนด์คอนสตรัคชั่น และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งต่างๆที่จำเป็นให้แก่เด็กนักเรียน ภายใต้ชื่อ “ศรชล.สานสัมพันธ์สู่ชุมชน”

ภายในกิจกรรมมี น.อ. คัคเนศ ปาลศรี หัวหน้าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมี ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ

จากนั้นคณะจึงได้ร่วมกันไปปล่อยพันธุ์ปลาเบญจพรรณด้านหลังโรงเรียน ตามที่ น.ส.อนิษฐนันท์ ขาวผ่อง เจ้าของกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาวังปลานิล จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมครอบครัวนำมามอบให้ และยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน

ทั้งนี้การมอบสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งต่างๆ เป็นกิจกรรมชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของเด็กนักเรียน ซึ่งทางคณะครูจะนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6 บรรเทาความเดือนร้อนรายจ่ายให้กับผู้ปกครองต่อไป