นครราชสีมา -ชาวสวนยิ้มออก หลังขนุนราคาปรับตัวสูงขึ้น เดิมก่อนหน้านี้ราคาตก 1-2 บาทต่อกก. โดนทุเรียนเบียดตลาด ขณะนี้เริ่มหาทานยาก คาดราคาดียืนหยัดฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ เดือนตุลาคมนี้

หลังจากก่อนหน้านี้ ช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ราคาขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ซึ่งเป็นที่นิยมเพาะปลูกกันเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ต้องประสบกับปัญหาราคาที่ตกต่ำ จากที่เคยราคาสูงสุดกว่า 40 บาท ต่อกิโลกรัม เหลือเพียง 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ราคาหน้าสวน เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องการส่งออกจากสถานการณ์โควิด- 19

อีกทั้งยังเป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ ที่ออกมาอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะทุเรียน เป็นผลไม้แบ่งตลาดต่างประเทศจากขนุน ทำให้เกษตรกรต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ตอนนี้ราคาเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้าง เนื่องจากผลไม้ต่างๆ เริ่มลดจำนวนลง ขณะที่ผลผลิตขนุน เริ่มที่จะหายาก เนื่องจากกำลังจะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกัน ชาวสวนขนุนเริ่มยิ้มออกได้

นายชูชาติ ยางนอก เจ้าของล้ง รับซื้อขนุน ตั้งอยู่ที่ ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา บอกข้อมูลว่า ช่วงนี้ฤดูกาลผลไม้ ส่งแบ่งทางตลาดของขนุน อย่างทุเรียน กำลังจะสิ้นสุดลง ทำให้ราคาขนุนเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากก่อนหน้านี้ ราคาขนุนแก่หน้าสวนเหลืออยู่ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 6-7 บาทแล้ว คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนี้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวขนุนก็เริ่มจะสิ้นสุด ทำให้ขนุนเริ่มหายาก ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาขนุนปรับตัวสูงขึ้น และประเมินว่า ราคาจะอยู่ในระดับที่หน้าพอใจในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ ที่จะมาถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้