วันที่ 14 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศรชล.ศว.สป. ร่วมกับ กสน.สน.ฝอ.ฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ พื้นที่บริเวณโรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ภายในงานฯ มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งการแสดงต่าง ๆ และการแจกของขวัญ ของรางวัล ซึ่งเด็ก และเยาวชนที่มาร่วมงานฯ ต่างได้รับความสนุกสนาน รวมทั้งความรู้จากพิธีกรของแต่ละหน่วยงาน อันจะมีส่วนช่วยทำให้เด็ก และเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย