24 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล Run for Phuket Expo2028 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ แห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ร่วมด้วย ณ เขื่อนบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

รมว.พิพัฒน์กล่าวว่า “ตามที่หลายท่านได้ทราบว่าประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand หัวข้อ Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity โดยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอศักยภาพด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลาง ด้าน Medical Hub ตลอดจนความเป็นตัวตนของจังหวัดภูเก็ตให้ชาวโลกได้รับรู้ โดยจะจัดขึ้นบนที่ดินราชพัสดุแปลงบ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางจังหวัดภูเก็ตกำลังผลักดันให้เกิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หรือเมดิคอล พลาซ่า ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร

ซึ่งการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนชาวภูเก็ต ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ที่จะเกิดขึ้นในปี 2028 ซึ่งผมได้รับทราบมาว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วกว่า 3,000 คน และทุกท่านครับ รายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทางผู้จัดจะมอบให้กับหออภิบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะสำเร็จลงมิได้ หากขาดความร่วมมือจากทุกท่านซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยและภูเก็ตประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo และหากประเทศไทยได้ รับเลือกจัดงาน EXPO 2028จะเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทุกประเทศพร้อมจะพัฒนาไปด้วยกันและงาน Expo ครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้ทุกประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสด้วยกันครับ”