“ผู้ว่าฯศุภมิตร-นายกฯ“ตู่”นันทิดา พร้อมหัวหน้าส่วนร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา ในงาน“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 มกราคม 2566 ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การแปรรูปผ้าไทย พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา ในวันที่ 8 ธันวาคม ตามที่ นางสาวสุกานดา แสงวงศ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้น

ภายในงานมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมลักษณ์ ควรสงวน ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง นายพชร ศศิชาชยมร หัวหน้าป้องกันภันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรายการต่างๆภายในจังหวัด เข้าร่วมลงนามถวายพระพรกันอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมงานยังได้จัดตั้งบูธแสดงนิทรรศการ การแปรรูปผ้าไทย ภายใต้ชื่อ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการสนองแนวพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นไปตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยงานมีตั้งแต่บัดนี้ไปจนในวันที่ 8 มกราคม 2566