เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักข่าว CRI-FM93 รายงานว่า มีการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “การรถไฟจีน-ลาวช่วยส่งเสริมการสร้างประชาคมเอเชียร่วมกัน” ถูกจัดขึ้นที่งาน China International Tourism Fair 2022 ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

ในเวทีเสวนาผู้เข้าร่วมประชุมจึงร่วมกันศึกษาบทบาทและคุณค่าของการรถไฟจีน-ลาว ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ตลอดจนการสร้างประชาคมเอเชีย เพื่อขยายบทบาทการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของการรถไฟจีน-ลาว กระดานสนทนาได้เสนอความคิดเห็นดังต่อไปนี้:

 

การประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “การรถไฟจีน-ลาวช่วยส่งเสริมการสร้างประชาคมเอเชียร่วมกัน” ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน/Cr.ภาพ CRI-FM93

 

หนึ่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อาคารการท่องเที่ยวอัจฉริยะ และอาคารบริการสาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เช่น “รถไฟบวกสถานที่ท่องเที่ยว” “รถไฟบวกร้านอาหาร” ฯลฯ และพัฒนาและผลิตการท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้วยรูปแบบการคมนาคมที่หลากหลาย

ประการที่สอง เพิ่มบทบาทของการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของทางรถไฟจีน-ลาวและการบูรณาการนโยบายของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP ส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวมาบรรจบกันบนทางรถไฟจีน-ลาว ส่งเสริมการรถไฟจีน-ลาว กลายเป็นเส้นชีวิตหลักสำหรับการท่องเที่ยวผ่านทางรถไฟในเอเชีย ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมในภูมิภาคตามแนวทางรถไฟ

ประการที่สาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงตามเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ร่วมกันพัฒนาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพิ่มบทบาทสำคัญของทางรถไฟจีน-ลาวในการยกระดับสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา เปิดการแลกเปลี่ยน จัดแสดง วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ และเพิ่มมิตรภาพระหว่างจีนและลาว

ประการที่สี่ ยกระดับความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างเมืองและประเทศตามแนวทางรถไฟ ส่งเสริมการสร้างกลไกและโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการท่องเที่ยวในเอเชีย รวบรวมพลังเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในเอเชีย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ของวัฒนธรรมเอเชียและมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างชุมชนเอเชีย