ส.ส.พิเชษฐ พรรคพลังประชารัฐ และหัวหน้ากลุ่ม 16 ประกาศยุติบทบาทจากกลุ่ม 16 ภายหลังลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพรรค

23 ก.ค. 65 มีรายงานจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ว่า นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16 ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า ตนขอถอนตัว และยุติบทบาทจากกลุ่ม 16 หลังลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ตักเตือนและขอให้เลิกเคลื่อนไหวในนามกลุ่ม เพราะนโยบายของพรรคไม่ต้องการให้เป็นกลุ่มก้อน ตนเองเป็น ส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐจึงได้รับปาก พล.อ.ประวิตร และจะขอยุติบทบาทหัวหน้ากลุ่ม 16พรรคเล็ก ภายหลังลงคะแนนเสียงไว้วางใจรัฐมนตรี 11 คน ส่วนคนอื่นๆในกลุ่ม16พรรคเล็ก จะมีท่าทีอย่างไรก็เป็นสิทธิของแต่ละคน แต่พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคขนาดใหญ่ การไปแบ่งกลุ่มก้อนอาจจะขัดนโยบายหัวหน้าพรรค จึงต้องขอยุติบทบาทหัวหน้ากลุ่ม 16 ตามนโยบายพรรคและตามที่ได้รับปากพลเอกประวิตรไว้

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16

อย่างไรก็ตาม ตนขอยืนยันว่า การตั้งกลุ่ม 16 ตั้งขึ้นด้วยเจตนาดี อะไรที่ไม่ถูกต้อง และที่สำคัญคือตนอยากทำในฐานะเป็นผู้แทนราษฎร อย่างน้อยก็เรื่องทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน