กรมการขนส่งทางบก ปรับทันที่ ผู้ขับรถแท็กซี่ กรณีมีพฤติกรรมใช้กิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร

ตามที่มีข่าวผ่านสื่อออนไลน์กรณีผู้ขับรถแท็กซี่มีพฤติกรรมใช้กิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และไม่ใช้มาตรค่าโดยสารนั้น 16 ก.ค. 65 กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 06:28 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทส 6775 กรุงเทพมหานคร มีนายถวิล ช่องงาม เป็นผู้ขับรถแท็กซี่คันเกิดเหตุ จึงได้เรียกให้เข้ามารายงานตัวและชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขับรถยอมรับว่าได้แสดงพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริง

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก พิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ขับรถแท็กซี่ มีความผิดตามพรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 57 ฉ (2) ประกอบมาตรา 66/2 ฐานแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร และตามมาตรา 5 (2) ประกอบมาตรา58 ฐานไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จึงได้ดำเนินการลงโทษ ดังนี้

1.เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

2.ตัดคะแนนในใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันที 100 คะแนน จนเหลือคะแนน 0 คะแนน ส่งผลให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถสาธารณะเป็นเวลา 90 วัน

3.ให้เข้ารับการอบรมการสร้างจิตสำนึกที่ดี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในส่วนของพฤติกรรมการพกอาวุธมีดนั้น สภ.สุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ขับรถในข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นเงิน 1,000 บาท แล้ว