สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่าย ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา เปิดตลาดนัดเด็กดอย ปีที่ 9 “รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตลอดฤดูหนาว

เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา ร่วมกันเปิดโครงการตลาดนัดเด็กดอย ปี 9 ที่บริเวณตลาดนัดเด็กดอย อยู่ใจกลางหมู่บ้านภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ปากทางขึ้นภูลมโล หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดนัดเด็กดอย ให้นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้สัมผัสวิถีชีวิตที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีเอกลักษณ์การแต่งกาย ของกิน และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และชาวบ้านใหม่ร่องกล้าร่วมในพิธี

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กล่าวว่า ชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า ซึ่งเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างไกลจากเมือง ขาดแคลนที่ทำกิน ขาดความรู้ในการทำเกษตรกรรม จึงไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ แต่มีจุดเด่นที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เอื้ออำนวยที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะต้องสร้างสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยว ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้เข้ามาส่งเสริมโครงการตลาดนัดเด็กดอยนับตั้งแต่ปี 2557 จนปัจจุบันเป็นปีที่ 9 แล้ว

สำหรับกิจกรรมในงานตลาดนัดเด็กดอย ปีที่ 9 ครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงดนตรีในช่วงเช้าโดยศิลปินเพื่อชีวิต “ทิว นครไทย” การแสดงเป่าแคนม้ง และพิธีสู่ขวัญ โดยปราชญ์ชาวบ้าน การสาธิตโชว์การทําพิซซ่าม้ง การทําไก่ดําต้มสมุนไพร และน้ำพริกม้ง รวมทั้งการแสดงดนตรีจากวงดนตรีสากลโรงเรียนบ้านห้วยตีน เป็นต้น โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจขึ้นไปเที่ยวชมตลาดนัดเด็กดอย และเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมืองของบ้านใหม่ร่องกล้า ที่เด็ก ๆ ได้นำมาจำหน่าย โดยมีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม ทุกร้านภายในตลอดนัดเด็กดอยจะเตรียมถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ง่ายมาให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ตลาดนัดเด็กดอยมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอากาศหนาวเย็น ได้เลือกซื้อสินค้าของเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ ของชาวบ้านในพื้นที่ ของที่ระลึก และของฝาก ที่จะนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา โดยเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์และอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชาวบ้านและเด็ก ๆ ที่จำหน่ายสินค้าจะใส่ชุดม้งเป็นเอกลักษณ์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถไปเลือกซื้อสินค้าของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ก็สามารถไปกันได้ที่บริเวณบ้านใหม่ร่องกล้า ทางขึ้นภูลมโล ที่มีดอกนางพญาเสือโคร่งกว่า 2,000 ไร่ ช่วงฤดูหนาวนี้มีสินค้าที่จำหน่ายคือ สตรอเบอรี่ พืชผล ผักเมืองหนาว ที่กำลังออกผลิตใหม่ ๆ สด ๆ จากไร่ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง