23 กรกฎาคม 2565 มีรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ ว่า ศึกซักฟอก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำ 3 รัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ ผ่านมติไว้วางใจทั้งคณะ พร้อมเดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง ทำหน้าที่บริหารประเทศดูแลประชาชนต่อไป
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร.
จำนวนผู้ลงคะแนน 472คน
ไว้วางใจ 268 เสียง
ไม่ไว้วางใจ 193 เสียง
งดออกเสียง 11 เสียง
ไม่ลงคะแนน 0 เสียง
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรคพปชร.
จำนวนผู้ลงคะแนน 471 คน
ไว้วางใจ 249 เสียง
ไม่ไว้วางใจ 204 เสียง
งดออกเสียง 18 เสียง
ไม่ลงคะแนน 0 เสียง
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรองหัวหน้าพรรคพปชร.
จำนวนผู้ลงมติ 472 คน
ไว้วางใจ 249 เสียง
ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง
งดออกเสียง 18 เสียง
ไม่ลงคะแนน 0 เสียง
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการพรรคพปชร.
จำนวนลงมติ 471 เสียง
ไว้วางใจ 243 เสียง
ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง
งดออกเสียง 20 เสียง
ไม่ลงคะแนน 0 เสียง